NÁVRH NOVELIZACE ÚSTAVY

 

 

Čl. I.

Vzhledem k neblahým zkušenostem z několika posledních vodáckých akcí vkládají se do Ústavy nové § 5a a 5b, které zní:

 

§ 5a

  1. Vyhlášený odjezd na vodáckou či vandráckou akci je třeba respektovat. Akademická čtvrthodina se toleruje. Člen, který dorazí se zpožděním větším, je povinen zakoupit omluvné, jímž je
  1. při zpoždění nepřesahujícím 30 minut jedna kvalitní čokoláda o váze nejméně 100 gramů jako základ omluvného a další čokoláda stejných parametrů za každého pátého poškozeného,
  2. při zpoždění větším, eventuelně úplném nedostavení se bez omluvy, dle výběru provinilce litrová láhev vína, půllitrová láhev destilátu nebo velký panák pro každého účastníka akce.
  1. Pokud je to možné, je omluvné splatné v průběhu příslušné akce. V ostatních případech bude vyrovnání odsunuto na nejbližší další vhodnou příležitost. Na konzumaci omluvného se podílejí rovnoměrně všichni účastníci akce.
  2. Neschopnost zastihnout některého z účastníků akce zásadně nebude považována za omluvu pro nedostavení se.
  3. Poškozeným se rozumí účastník akce, který na inkriminovaný sraz dorazil včas nebo v rámci akademické čtvrthodiny.

 

§ 5b

Nerozhodnou-li se ostatní účastníci akce jinak, nečeká se na opozdilce déle než

  1. do odjezdu předem zvoleného a vyhlášeného dopravního prostředku, nebo
  2. 45 minut v případě akce motorizované.

 

 

 

Své připomínky, akceptace či jiná vyjádření k návrhu zasílejte na mé adresy. Domnívám se, že se jedná o návrh podnětný, který nemůže ničemu ublížit a který naopak může svým způsobem přispět ke zkvalitnění našich akcí. Já osobně nerad čekám příliš dlouho …

 

Starouš