Rodkmen je zpracován dvěma způsoby. Veškeré zjištěné údaje jsou zakomponované do poněkud nepřehledného TEXTOVÉHO SOUBORU; kromě toho je k dispozici i jeho zjednodušená GRAFICKÁ PODOBA ve formě bitmap, sloužící ovšem pouze k orientaci v příbuzenských vztazích.