Kdo byli moji předkové? Jak žili a čím se živili? Bezpochyby existuje jen velmi málo lidí, jimž jsou odpovědi na tyto otázky zcela lhostejné. K tomu, abyste se ke kýženým informacím dopracovali, stačí zdánlivě málo - mít spoustu času, umět luštit starobylá písma a ovládat základy latiny a němčiny. A nebo je tu ještě druhá možnost - svěřit pátrání fundovaným odborníkům.

tomu, abyste si nechali vyhledat předky, toho nepotřebujete mnoho. Kromě zájmu a zvědavosti vlastně jen jakýkoli rodopisný údaj, s jehož pomocí lze pátrání zahájit. Samozřejmě čím je tento údaj staršího data, tím lépe. Většinou v tomto směru výborně poslouží opisy rodných listů, povinně shromažďované za druhé světové války k dokázání nesemitského původu. Základním pramenem rodopisného pátrání jsou matriky - ke každé osobě lze jejich prostřednictvím nalézt data narození, sňatku a úmrtí, příčinu smrti a do určité míry i sociální status. Určitým problémem bývá někdy pátrání v nejnovějších matrikách, neboť ty nejsou uloženy v archivech, nýbrž u obecních úřadů, kde se člověk ne vždy setkává s patřičnou vstřícností.

Pokud se týče množství vyhledávaných osob, to závisí čistě na individuálních požadavcích zákazníka. Standardně se jedná o některou z níže uvedených variant:

1. RODOKMEN

Sledování předků v mužské linii. Začíná se prvním nalezeným předkem téhož jména, u každého mužského člena rodu se uvádějí děti, potomci dcer se nesledují (variantně, je-li primárním kritériem příjmení, se uvádějí i nemanželské děti dcer, nesoucí rodové jméno).

2. ROZROD

Podobá se rodokmenu, avšak v tomto případě jsou sledováni všichni potomci zvolené osoby bez ohledu na to, zda v mužské či ženské linii. Tímto způsobem jsou tedy podchyceni veškeří příbuzní bez ohledu na jméno.

3. VÝVOD

V tomto případě zákazník získá v rámci možností úplný soupis svých předků. Sám je výchozí osobou grafu, dále jsou jeho rodiče, jejich rodiče atd. Počet osob v jednotlivých generacích tedy roste geometrickou řadou s koeficientem 2.

 

zhledem k tomu, že nikdy nelze předem odhadnout časový rozsah zpracovávané rešerše, vychází cena za poskytnuté služby z hodinové sazby 350 Kč/hod., přičemž v této částce jsou obsaženy veškeré náklady jako například stravné, nocležné etc. Účtován je pouze čistý čas strávený bádáním v archivu - následné standartní zpracování dat je poskytováno gratis. Orientačně lze cenu rodokmenu, dotaženého až k počátkům matrik, stanovit na přibližně 12 000 Kč; rozrod a vývod, v nichž se operuje s výrazně větším počet osob a dat, jsou pak přiměřeně nákladnější.

V případě zájmu je možno vytvořit velmi vkusný grafický výstup, vhodný například jako dárek k nerozeninám či jinému výročí. A to ve formě klasického rodokmenu či rodového stromu, popřípadě v jiné podobě zákazníkem požadované.

 

Těšíme se na Vaše zakázky i dotazy, které rádi zodpovíme!

English