INDEX

 

 

 

Na dvou dalších stránkách je zpracován index všech osob, které se vyskytují v rodokmenu Starých. Ke každé vždy pokud možno uvádím datum narození, datum úmrtí a místo původu. Vzhledem k tomu, že jsem zatím prostudoval pouze matriky všejanské a rejšické farnosti, do nichž Bratronice původně spadaly, jsou tyto údaje pohříchu značně neúplné. Proto jsem použil následující doplňkové postupy:

  1. Tam, kde neznám datum narození ani úmrtí, uvádím alespoň datum, k němuž se inkriminovaná osoba připomíná (vesměs jde o datum sňatku)
  2. Neznám-li místo původu, uvádím místo, kde se dotyčná osoba převážnou část života zdržovala.

 

 

 

Index nositelů příjmení Starý

Index ostatních osob