Tato stránka je věnována genealogii rodu

Rod Starých, či přesněji řečeno "ten" rod Starých, kterému je věnována tato stránka (příjmení Starý je vcelku běžné a zdaleka ne všichni jeho nositelé jsou navzájem pokrevní příbuzní) se objevuje v poslední čtvrtině 17. století ve vesničce Bratronice na Boleslavsku. První zápis v matrice farního úřadu Všejany, pod nějž Bratronice zpočátku spadaly, pochází z 16. února 1689, kdy v Bratronicích zemřel ve stáří kolem čtyřiceti let soused Václav Starej. Nepodařilo se mi zatím zjistit, odkud sem přišel.

V průběhu 18. a 19. století došlo díky nebývalé plodnosti některých příslušníků rodu k jeho mnohonásobnému rozvětvení. Některé větve se uchytily na jiných bratronických hospodářstvích (kolébkou je statek č.p.3), některé se etablovaly v sousedních vsích, například ve Smilovicích a Rejšicích. Po zrušení poddanství se pak Staří rozprchli po širokém okolí, ne-li po celých Čechách.

Mým cílem je zmapování celého rozrodu počínajícího Václavem Starým († 1689) v mužské linii. Podařilo se mi již nashromáždit značné množství údajů, má práce je však stále skoro na počátku. Uvítám jakékoli informace, jež by mi pomohly pokročit vpřed. Obzvláště pak apeluji na všechny nositele jména Starý ve středních a severních Čechách, aby se na mne obrátili a seznámili mě se vším, co vědí o svých předcích.

Autor:

Marek Starý

RODOKMEN

INDEX OSOB

Česká genealogická a heraldická společnost

Další genealogické stránky

Vítám Vás na této stránce a doufám, že ji shledáte zajímavou.